כלים
הצטרפות לרשימת תפוצה
טפסים
תשלומים שנתיים
תשלום קצובת ביגוד 13.3.2
שם ההוראה: תשלום קצובת ביגוד
פרק ראשי: ניהול תקציבי שכר, גמלאות וכוח אדם
פרק משני: תשלומים שנתיים
בתוקף מתאריך: 01/08/2008
מילות מפתח: קצובת ביגוד, בגדי עבודה
שם המאשר: דן ג'ונה
תאריך פרסום - 01/08/2008
תשלום קצובת ביגוד 13.3.2  397kb